Op deze website worden enkele kanten van het niet-professionele leven van Hans Könemann belicht, vooralsnog alleen zijn ervaringen met camperbouw en genealogische bevindingen.

Contact: 1234@konemann.eu,
Vervang hierin 1234 door mijn voornaam
Schuiven naar boven