Könemann, Kunneman, Kuneman en Keuneman

Om maar met deur in huis te vallen: vrijwel iedereen in Nederland met een van deze achternamen stamt af van een Könemann, afkomstig uit Duitsland. Ik heb gepoogd alle personen met deze achternamen onderbrengen in een genealogisch bestand, dat nu is ondergebracht bij stamboomnederland.nl.

Ongeveer dezelfde naamafstamming geldt voor de uit Groningen afkomstige personen met de naam Koeneman, uitgebreid gedocumenteerd door Phocas Kroon in De geschiedenis van de familie Koeneman (Konneman, Conneman, Coenman, Könemann). Als ik het goed samenvat heeft deze tak zich in het begin Van de 18de eeuw in Stapelmoor (D) en zijn daarna vrij snel doorgetrokken naar het 50 km oostelijker gelegen Sappemeer en omstreken. Daar is de spelling Koeneman in zwang geraakt, die elders in Nederland niet ontstond.