Indeling

Globale indelingskeuzes

De keuze van de Renault Master L2H2 is natuurlijk al gebaseerd op een aantal ideeën over de inrichting. We wilden:

  • stahoogte (ik ben 1.77 m)
  • een redelijk ruim bed (> 140 * 190 cm), dat zonder veel poespas klaar te maken is
  • een flinke maat keuken

Beperkend voor de ruimtebehoefte is dat we maar één 2-persoons slaapplaats wilden hebben: kinderen hoeven niet meer mee.

Een dagje rondkijken op de caravan- en kampeerauto RAI (met een Renault Trafic als referentie in mijn hoofd) leverde veel bewondering op voor de ingenieuze constructie in kleinere maten bussen, maar zulke constructies zou ik grotendeels kant en klaar moeten kopen en dan zou het nog woekeren zijn met de ruimte. Ook een voldoende hoog dak was gewenst, vanwege de kosten van een goed hefdak. Vandaar de keuze voor een iets grotere bus.

De vrij in te richten ruimte van de Renault Master is ca. 320 x 190 cm. De bruto-breedte is ongeveer twee meter, maar neemt in de hoogte af en je verliest wat door het aanbrengen van isolatie en binnenbekleding.

Basispatroon
Vrije ruimte
Veel campers van deze maat hebben een inrichting die weinig open ruimte overlaat. Smalle gangetjes tussen in de lengte geplaatste banken, die tevens als bed dienen: weinig ruimte om te bewegen. We hadden in Australië zo’n model gehuurd en vonden dat een bezwaar. Als je de open ruimte niet wilt versnipperen, is het meest voor de hand liggend om de vrije ruimte zoveel mogelijk te concentreren bij de schuifdeur: het VW-bussysteem.

Het bed
Een van de bepalende factoren voor de verdere inrichting is het ontwerp en de plaatsing van het bed. In een buscamper is de lengte van een bed overdwars naar mijn smaak erg krap. Als je dat toch wilt, zijn er twee oplossingen:

  • Een uitbouw/uitschuif- of uitklapconstructie om de breedte te vergroten
  • Overstappen naar een verbrede carrosserie. Voor zelfbouw overigens moeilijker te vinden

Ik vond geen van beide alternatieven aantrekkelijk en besloot tot een bed in de lengterichting. Dat betekent vrijwel automatisch dat bed en bank gecombineerd moeten worden. De combinatie van de gewenste vrije ruimte en de positionering van het bed, leidt vrijwel rechtstreeks tot het volgende basismodel (globale schets, niet op schaal)

 

Bovenaanzicht

Dit concept tref je op internet wel vaker aan, maar dan met een bed overdwars. Bij het uitwerken van de bank/bedcombinatie is één vraag cruciaal: slapen op zitniveau van de bank, of op een verhoogd niveau. Wij kozen snel voor een verhoogd niveau, omdat dat veel voordelen biedt voor de bergruimte, zoals uit onderstaand schetsje blijkt en eigenlijk ook technische eenvoudig was te realiseren:

 

 

Zijaanzicht

De rugleuning van de bank kan omhoog worden geklapt (zit scharnierend aan het bed vast, wordt aan de zijkanten vergrendeld) en doet dan dus dienst als onderdeel van het bed. De lengte van het bed kan zo nog wat gevarieerd worden: hoe hoger het bed, hoe langer de rugleuning en hoe langer het bed. Maar veel speelruimte is er niet: het bed mag niet zo hoog zijn dat je er niet op zitten kunt en een te lang bed verdringt de keuken.

Niettemin is de (strikt persoonlijke) optimalisatie en detaillering van dit concept dan nog een hele uitdaging. Enkele aspecten worden nog toegelicht. Voor belangstellenden zijn nadere details beschikbaar.

Sanitaire voorzieningen
In ons concept is er geen afgescheiden sanitaire ruimte. Een chemisch toilet kan onder de bank.

Technische ruimtes
Water en gas
Watertanks en gasfles zijn direct naast de keuken geplaatst, om zo kort mogelijke leidingen te hebben. Op het bovenaanzicht is dat naast de bank (linkerdeel keukenvlak).
Veel ruimte onder de vloer van de Renault is er niet. Zowel gas als water zijn daarom binnen geplaatst. De kans op bevriezing is zo ook kleiner, nadeel is dat watertanks op maat moesten worden gemaakt. (watertanks zijn overigens pas na 2 jaar ingebouwd: eerst volstonden 2 jerrycans voor schoon water en een emmertje onder de vuilwaterafvoer)
Elektrische installatie
De ruimte voor de elektrische installatie (zie techniek) werd gevonden onder het bed, bovenop de linker achterwielkast. Een van de onderdelen van deze installatie is een grote huishoudaccu.