Könemann, Kuneman, Kunneman, Keuneman

Het rijtje naamsvarianten – want dat zijn het – kan gemakkelijk verder worden aangevuld. In Nederland zijn ook de varianten Koeneman en Könnemann in omloop. In Duitsland, waar de naam nog steeds veel meer voorkomt zijn er nog meer.

De Nederlandse namen hebben allemaal aantoonbaar de vorm Könemann als oorsprong, al is de schrijfwijze ook in Duitsland lang variabel.

Het zijn allemaal immigranten uit Duitsland, die inbraak de loop van de eeuwen naar ons land kwamen. Alle Könemannen die zich voor 1811 in Nederland vestigden, hebben een vernederlandste naam, zonder ö. En vrijwel iedereen die later kwam hield zijn oorspronkelijke Duitse naam. Buitenbeentjes zijn de Könnemannen in het zuiden van ons land (administratieve vergissing) en de Groningse familie Koeneman (Konneman, Conneman, Coenman, Könemann)

De laatstgenoemde familie is uitgebreid gedocumenteerd door Phocas Kroon. Als ik het goed samenvat heeft deze tak zich in het begin Van de 18de eeuw gevestigd in Stapelmoor (D) en zijn enkelen daarna vrij snel doorgetrokken naar het 50 km oostelijker gelegen Sappemeer en omstreken. Daar is de spelling Koeneman in zwang geraakt, die elders in Nederland niet ontstond.

We hebben een uitgebreide database verzameld, waarin alle Nederlandse Könemannen (op de Groningers en de jongere generaties na) verzameld zijn. Deze gegevens zijn nu terug te vinden op de volgende website:

www.stamboomnederland.nl

In de database zijn zoveel mogelijk ook de eerste immigranten uit Duitsland opgenomen, met hun plaats van herkomst. Systematisch onderzoek in Duitsland is echter beperkt tot de immigranten uit Warmsen.